Bestyrelse

 

Otto Rühl (Formand)

Lektor

Helene V. Jensen (Sekretær)

Hjerneskadekoordinator og rehabiliteringsterapeut

Lene Kattrup

Dyrlæge

 

Jørgen Svaneberg

Oberstløjtnant