Bestyrelse

 

Otto Rühl (Formand)

Lektor

Helene V. Jensen (Sekretær)

Hjerneskadekoordinator og rehabiliteringsterapeut

Lene Kattrup

Dyrlæge

Jette Plesner Dali

Bestyrelsesmedlem i Dansk-Israelsk Selskab siden 2008
Samfundsdebattør
Medarrangør ved Jødisk Kultur Festival de første 3 år

 

Jørgen Svaneberg

Oberstløjtnant