Kontakt

Du kan sende en mail til formanden for Dansk-Israelsk Selskab, Otto Rühl, på adressen info@dansk-israelsk-selskab.dk.

Medlemskab

Kontingentsatser:

Ægtepar: 300,00 kr.
Individuelle medlemmer: 200,00 kr.
Pensionistægtepar: 200,00 kr.
Pensionister: 130,00 kr.
Studerende under 25 år: 130,00 kr.

Kontingent kan indbetales på selskabets bankkonto: Reg.nr. 1551 og kontonummer 0001107704.

HUSK at anføre navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse ved henvendelsen til kasserer samt på indbetalingen.