Bestyrelse

Otto Rühl (Formand)

Formand Otto Rühl, Dansk-israelsk Selskab
Gymnasielærer, historie og religion

Jørgen Svaneberg (Sekretær)

Oberstløjtnant

Kristian Bjørneboe (Kasserer)

Civilingeniør

Helene V. Jensen

Ergoterapeut

Gitta Meyer

Gita Meyer, bestyrelsesmedlem Dansk-israelsk Selskab
Selvstændig

Steen-Lynge Pedersen

Bestyrelsesmedlem Steen-Lynge Pedersen, Dansk-israelsk Selskab
Journalist, cand.mag. historie og idehistorie

Jeannette Aaby Rasmussen

Bestyrelsesmedlem Jeannette Aaby, Dansk-israelsk Selskab
Pædagog på specialskole