Om Dansk-israelsk Selskab

Dansk-israelsk Selskab er oprettet i København i 1957 og er den ældste af de dansk-israelske venskabsforeninger.

Dets formål er dels at fremme samarbejdet mellem Danmark og Israel på alle felter, dels at oplyse om forholdene i Israel, idet man på en saglig og positiv måde ønsker at forklare dels baggrunden for oprettelsen af staten Israel, dels den nuværende situation i Mellemøsten. Sidstnævnte formål er desværre blevet stadig vigtigere i forbindelse med den hetz mod Israel, der selv 70 år efter Statens oprettelse stadig drives mod Mellemøstens eneste demokrati.

Selskabet afholder møder med foredrag og diskussioner om israelske emner og har ved flere lejligheder arrangeret studieture til israel. Sammen med de andre venskabsforeninger og Dansk Zionistforbund udgiver Dansk-israelsk Selskab “Bladet Israel”, der tilsendes alle medlemmer.

Siden 1957 er der opstået lignende venskabsforeninger rundt om i landet – bl.a. i Århus, Odense og Aalborg. Du kan finde henvisninger til disse under Links.

Du kan blive medlem af Dansk-israelsk Selskab ved at sende en mail til info@dansk-israelsk-selskab.dk

– Se priser, etc under Kontakt.