Misbruger Folkekirkens Nødshjælp Nødshjælpmidler? Møde februar 2018

Mandag den 26. februar 2018 hørte vi Jonatan Møller Sousa fortælle om, hvorfor han har konkluderet, at Folkekirkens Nødhjælp misbruger nødhjælpsmidler til politiske angreb på Israel.


Jonatan Møller Sousa er leder af Forum for Dialog om Israel, København.

Kort fortalt om budskabet:

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) er engageret i en masse gode projekter, der hjælper mange mennesker rundt om på kloden. Men organisationen og dens nødhjælpsmidler er blevet misbrugt til politiske angreb på Israel. Penge, der skulle være gået til at gøre livet lettere for verdens svageste og fattigste, er i stedet blevet brugt på lobbyister og kampagnemagere, der dæmoniserer Israel og forsøger at få boykottet israelske varer. Selvom jeg er sikker på, at FKN kun vil det godt for Israel-Palæstina, er det svært at se hvordan indsatsen hjælper palæstinenserne til udvikle stærke civile institutioner – og hjælper begge parter til at udvikle viljen og evnen til fred.

Jeg er i gang med at producere skriftlige materialer og videoer, som kan bruges til bl.a. venlige, konstruktive breve, som f.eks. kan gøre FKNs bestyrelse, repræsentantskab og frivillige opmærksom på, at Israel-Palæstina indsatsen trænger til en kraftig forbedring!